Çok yaşasın üniter Kıbrıs Cumhuriyeti!

Aziz Şah – 49 senesi Türk işgal ve yerleşimci kolonizasyonu altında geçen 16 Ağustos 1960’ta kurulmuş Kıbrıs Cumhuriyeti’mizin 63’üncü yaşı kutlu olsun!

Ne NATO ne EOKA-B hainleri ne de Annan Planı yıkabildi Cumhuriyetimizi!

Bugün bu coğrafyada nefes alabiliyorsak Cumhuriyetimiz yıkılmadığı içindir…

Devletleri ABD tarafından yıkılan Irak ve Libya halklarına bakın, anlarsınız…

Dünya Ruanda, Kosova ve Irak ile hatırlar Annan’ı. Ruanda soykırımı sürerken New York’taki ofisine yağan faksların nasıl hasıraltı edildiğini hatırlar insanlık Annan deyince. Kıbrıs’ta ise Kıbrıs Cumhuriyeti’ni yıkmak için tasarlanan Annan Planı’na evet-hayır tezgâhı ile…

Monroe, Truman, Eisenhower, Nixon, Carter, Reagan doktrinleri şekillendirdi sırasıyla ABD emperyalizminin dünya hegemonya turunu…

Monroe Amerikan kıtasındaki hakimiyeti, Truman Avrupa-Yunanistan-Türkiye hakimiyetini, Eisenhower Ortadoğu’yu, Carter Basra Körfezi’ni, Reagan Afganistan, Angola, Kamboçya ve Nikaragua’yı hedefe koydu.

Arada bir de Annan doktrini var: BM Genel Sekreteri olarak ABD emperyalizminin âli menfaatleri için 1999’da kendi adıyla anılan “devletsizleştirme doktrini”ni ortaya attı.

Balkan, Irak, Afganistan, Suriye, Libya, Yemen savaşları ve Kıbrıs’ta Annan Planı bu saldırının parçasıdır.

Annan bütün mazlum milletlere “insan hakları emperyalizmi” adına savaş ilan etti. “Ulusal egemenliğin” emperyalizmin keyfine bağlı olduğunu “ilke”leştirdi.

BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayla yeni savaş doktrinini ilan etti: Küreselleşme çağında “ulusal egemenlik” eski önemini yitirmiştir, dünya bir “küresel köy” olmuştur. “Bireysel haklar ‘ulusal egemenlik’ten üstündür…”

“Bireysel haklar” için gücü yeten gücü yeteni dövebilir diyordu Annan…

“Ulusal egemenlik”lerin ortadan kaldırılarak mazlum milletlerin “devletsizleştirilmesi”nin en iyi örneğini de Irak işgal valisi Paul Bremer ortaya koydu.

Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tasfiye etmek için ortaya konan Annan Planı’nın çerçevesi de buydu.

Kıbrıs Cumhuriyeti 1955’te EOKA’nın İngiliz sömürgecilerine karşı patlattığı bomba ile kuruldu. Hiçbir sömürge halkı bomba patlatmadan “devlet sahibi” olmadı. EOKA’nın amacı Enosis olsa da patlattığı bombalar istemeden de olsa Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasına neden oldu. Kıbrıs adası Afrika ve Asya halklarının girdiği dekolonizasyon sürecine dahil oldu… 

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşuna EOKA vesile oldu ama Cumhuriyeti EOKA-B yıkamadı. Aksine EOKA-B’nin darbesi o güne kadar Kıbrıs Cumhuriyeti’ni bir türlü sahiplenememiş kalın kafalı kullanışlı ahmak etnikçilere Kıbrıs Cumhuriyeti dışında Kıbrıs’ta Kıbrıslıların bir yaşam imkânı olmadığını gösterdi. 

Klerides’ten Papadopoulos’a Hristofyas’tan Anastasiadis’e kadar Rum liderliğinin bütün kanatları tek bir anlayışta birleşti: Kıbrıs’ta bir çözüm ancak Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasının dönüştürülmesiyle mümkündür. Annan Planı’nda olduğu gibi Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tasfiye edilmesi müzakere dışıdır. “Bakir doğum” denilen Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yıkılarak/feshedilerek tu baştan yeni devlet kurulması bir seçenek değildir. 

En liberal Rum lider Klerides bile 2000’de Annan’a ve De Soto’ya şöyle diyordu:

-“Yeni devlet, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iç anayasa değişikliğinin, yani üniter devletten federal devlete geçişi sağlayacak anayasa değişikliğinin sonucu olacaktır”…

Kapalı Maraş’ta Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği şovdan sonra Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin bazı UBP’lilerin pasaportlarını askıya alması üzerine Ersin Tatar,

-“Pasaportların ortak cumhuriyet olan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kuruluş Anlaşmalarından kaynaklanan doğal bir hak” olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Anastasidis de tarihi çağrısını yaptı:

-“Eğer Sn. Tatar söylediklerinde CİDDİYSE Kıbrıs Helen toplumu, 1960 Anayasası hükümlerine göre Kıbrıslı Türklerin gerek yürütme ve yasama gücüne, gerekse diğer Hizmetlere geri gelmeleri ile anayasal nizamın tesis edilmesinde ve buna eşzamanlı olarak BM KARARLARI TEMELİNDE ve bu kararlara göre her toplumun idaresinin sorumluluğunda olacak BÖLGELERin belirlenmesi için görüşmelerin başlamasında ısrar ediyor ve bu yüzden bunu kabul etmeye tam olarak hazırdır”…

Anastasiadis’in bu çağrısı Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasının “BM kararları ve bölgeler temelinde” federalleştirilmesi çağrısıdır. Ama “ciddiyseniz” demişti…

Çok yaşasın uğruna Ahmet Muzaffer Gürkan’ın, Ayhan Hikmet’in ve Derviş Ali Kavazoğlu’nun öldüğü Cumhuriyet!

(17 Ağustos 2023 tarihinde Avrupa gazetesinde yayınlanmıştır)

About the author